Livets miljø

Å ha det godt med seg selv og godt med andre handler mye om det miljø man har rundt seg; inne og ute. Et godt miljø fører til god balanse og vekst, så derfor er det så viktig å velge hvilket miljø man vil ha rundt seg og hvem som skal være der.

Kjenner man at man hele tiden går i ubalanse og/eller hemmes i sin personlige vekst, bør man gjøre noe med enten det indre og/eller det ytre miljøet før man visner og dør.

Ketil

Benken

En benk henger klar;

Venter på å virke.

En eller to kan sitte på dens rygg.

Sitte å se vannet smelte isen,

eller bare sitte å nyte;

kanskje finner ei hånd ei annen hånd

og et hode legges på en annens skulder.

Hvem vet hva slike benker kan vekke

i menneskers kropp og sinn.

Ketil

 

Påminninger

Av og til får man påminninger om at livet kan bli så alt for kort. Livet kan snu opp og ned på alt......på godt og vondt uten forvarsel. Jo eldre jeg blir, jo mer bestemt blir jeg på å plukke ned mine drømmer og realisere dem.......nå, og ikke utsette dem! Lar de seg ikke gjennomføre, så har jeg ihvertfall prøvd. 

Ketil

Hva er glede?

Hva er glede?
Hva er kjærlighet?
Hva er lykke?
Det finnes ingen fasit.
Hver og en må selv finne 
sine svar.
Hvor finnes gleden?
Hvor finnes kjærligheten?
Hvor finnes lykken?
Det finnes ingen fasit.
Hver og en må selv finne
de steder hvor de tre
viktige ingredienser 
kan vokse frem.
Ketil

Gå videre

Å holde på noe som ikke lengre er, er bortkastet energi. La ligge og fortsett videre!